תחומי התמחות

קורות  מספקת מעטפת ליווי מלאה, מקצה לקצה, לניהול ופיקוח של פרויקטים בתחום הבנייה.

היערכות ארגונית לפני פרויקט

 • תחילת עבודה, רצוי בשלב התכנון מול האדריכל.
 • אופציה להשתלב בשלב בחירת הנכס תוך מתן חוות דעת הנדסית ומותאמת לקוח.
 • הקמת צוות ניהול ופיקוח ייעודי לפרויקט המוביל את צוות התכנון והביצוע. הפרויקט מלווה ע"י מהנדס/הנדסאי נבחר ובנוסף יואב נוסבאום בעל חברת קורות.
 • בחירת נהלי עבודה מותאמים לצרכי הלקוח.
 • ליווי בתהליך בניית הפרוגרמה.

תכנון וסנכרון מערכות

 • ניהול ופיקוח לתכנון מערכות, תוך ניהול מכרזים ויצירת מודולים לעבודה השוטפת, על פי תקציב ולוחות הזמנים של הפרויקט.
 • בחירת יועצי מיזוג, חשמל, בטיחות, כיבוי אש וכו'.
 • הכנת מכרזי קבלנים, התנהלות מול ספקים, בדיקת כתבי כמויות ומפרטים.
 • איתור מוקדם של בעיות פוטנציאליות תוך מתן פתרונות מידיים

מהלך הפרוייקט בפועל

 • ניהול, פיקוח ובקרת איכות על כל עבודות הבנייה ועל עבודות ההתאמה.
 • הצמדות לתוכניות, לספר המכרז ולדרישות הלקוח.
 • פגישות שבועיות ודוחות שבועיים ללקוח.
 • יישום הביצוע בפועל – שילוב קבלנים ואנשי מקצוע בהתאם להתקדמות העבודה, כמויות, טיב ואפיון החומרים והמוצרים שהוזמנו,.
 • עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב המוגדר.

קבלה ובחינה בשטח

 • בדיקות קבלה ומסירה לאחר סיום עבודות הקבלנים.
 • רישום ופיקוח על ההשלמות והתיקונים הנדרשים.
 • בקרה, ניהול ופיקוח, בחינת ביצועים ובדיקת התקנה ואינטגרציה של כל המערכות.
 • טיפול בהליך המעבר ועד מסירת מפתח.
דילוג לתוכן